NÖ Fohlenchampionat 20.08.2016 Annaberg

Endring Stutfohlen:


1. Platz:  Minara       V: Novill               M: PrSt.Mylady             MV: Winternacht       Wertnote: 9,2

                             Züchter und Besitzer: Harald Tauber, Wittau

2. Platz:  Luna-W      V: Stolzalm         M: StPrSt.Lysana           MV: Novaris              Wertnote: 9,0

                             Züchter und Besitzer: Bmstr. Erich Wenzl, Ybbs

ex 3. Platz:  Diadema     V: Stainz            M: StPrSt.Duchesse   MV: Amethist           Wertnote: 8,8

                             Züchter und Besitzer: Dieter Digruber, Joachimsberg

ex 3. Platz:  Mirabelle    V: Novill             M: StPrSt.Milva          MV: Bergamo           Wertnote: 8,8

                             Züchter und Besitzer: Rudolf Baswald, Höflein


ex 5. Platz:  Cortina       V: Novill             M: Casta                     MV: Wolfgang         Wertnote: 8,7

                              Züchter und Besitzer: Karl Heinz und Bettina Baswald, Zurndorf
ex 5. Platz:   Mondiva     V: Novill             M: StPrSt.Mona          MV: Bergamo          Wertnote: 8,7

                               Züchter und Besitzer: Rudolf Baswald, Höflein

ex 7. Platz:   Belamie-W   V: Aragon         M: StPrSt.Bella           MV: Barikal             Wertnote: 8,5

                                Züchter und Besitzer: Bmstr. Erich Wenzl, Ybbs

ex 7. Platz:    Morgentau   V: Novill           M: PrSt.Morgenfee      MV: Statist             Wertnote: 8,5

                                 Züchter und Besitzer: Harald Tauber, Wittau

9. Platz:    Merida          V: Novill              M: StPrSt.Mia            MV: Akus                 Wertnote: 8,3

                                 Züchter und Besitzer: Christiane Riegler, Krumbach


nicht im Endring, trotzdem eine gute Bewertung für unseren Neuzugang:


                 Tamina          V: Novill          M: Tonga                    MV: Winternacht       Wertnote: 8,0

                                         Züchter: Harald Tauber, Wittau

                                         Besitzer: Karl Heinz und Bettina Baswald, Zurndorf

Endring Hengstfohlen:


1.  Platz:    Wenturo      V: Walzertraum       M: StPrSt.Marylin-Mary    MV: Amadeus       Wertnote: 8,8

                                      Züchter und Besitzer: Johann Brandstätter, Peisching

2. Platz:     Anselmo      V: Amerigo             M: StPrSt.Bel Esprit          MV: Notting Hill    Wertnote: 8,5

                                      Züchter und Besitzer: Dieter Digruer, Joachimsberg

ex 3. Platz:  Navaro       V: Nebelstein          M: VPrSt.Amyra               MV: Nabucco        Wertnote: 8,3

                                      Züchter und Besitzer: Josef Trimmel, Wiesmath

ex 3. Platz:  Weststern   V: Winterabend      M: PrSt.Gisella                 MV: Natural          Wertnote: 8,3

                                       Züchter und Besitzer: Regina Hochreiter, Joachimsberg

ex 5.Platz:   Wesir         V: Winterabend      M: StPrSt.Demattea          MV: Straden         Wertnote: 8,2

                                       Züchter und Besitzer: Richard Hinteregger, Wienerbruck

ex 5. Platz:  Nordstern   V: New York           M: PrSt.Grace                  MV: Amethist        Wertnote: 8,2

                                       Züchter und Besitzer: Regina Hochreiter, Joachimsberg

ex 7. Platz:   Nibelung    V: Novill                M: StPrSt.Fenja                MV: Wolfgang       Wertnote: 8,1

                                       Züchter und Besitzer: Franz Kölbl, Krumbach

ex 7. Platz:    Angelo      V: Alfred               M: VPrSt.Lara                   MV: Amethist        Wertnote: 8,1

                                       Züchter und Besitzer: Erich Käferböck, Dorfstetten